FB Share Icon

Tiskárny Canon v GNU/Linuxu 31.8.2008

Stažení a instalace CAPT driveru

Tiskárny Canon nejsou nativně podporovány Linuxovým tiskovým systémem CUPS, protože používají svůj komunikační protokol CAPT. Proto je nutné jim trošku pomoct, aby fungovaly. smile Prvním krokem je stažení driveru, přímo ze stránek Canonu ZDE (popřípadě static verzi k 30.8.2008 ZDE). Další krokem je rozbalení a instalace tohoto driveru. Otevřeme konzoli a v ní přejdeme do adresáře, kam jsme stáhli archiv s ovladačem, v našem případě se budeme bavit o ploše cd ~/Desktop/ POZOR v *ubuntu a podobných klikátkách se může stát, že se tento adresář jmenuje Plocha! Archiv s ovladačem rozbalíme a vstoupíme do složky, která se vytvořila tar -xf CAPTDRV160.tar.gz
cd CAPTDRV160/driver/debian/
V případě, že se jedná o distribuci založenou na platformě .rpm zadáme místo /debian/ slovíčko /rpm/. Poté přístoupíme k instalaci samotného ovladače - ještě předtím doporučuji nainstalovat kompilační sadu. Ovladač nainstalujeme pomocí jednoduchého příkazu sudo dpkg -i cndrvcups*.deb v případě, že vlastníme distribuci založenou na .rpm platformě, příkazem sudo rpm -i cndrvcups*.rpm Posléze restartujeme tiskový systém CUPS, příkazem sudo /etc/init.d/cupsys restart smile

Vytvoření FiFO a rozběhnutí ovladače

Nyní jsme uspěšně nainstalovali ovladač a je ho třeba zprovoznit. smile V první řadě musíme vytvořit zásobník FiFo a na ten dovést ovladač, to provedeme následovně sudo mkdir /var/ccpd
sudo mkdir /var/captmon
sudo mkfifo /var/ccpd/fifo0
Poté vybereme ovladač a přiřadíme jej k zásobníku FiFo, který jsme před chvilkou vytvořili sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTJ.PPD -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E Aby vše fugnovalo je potřeba "ukázat" tiskárnu systému a to provedeme tak, že budeme tiskárnu prezentovat v /dev/, kde jsou prezentována všechny zařízení v systému. Příkazem sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0 "oznámíme" systému, kde má hledat naši tiskárnu... smile

Editace, zavedení a test scriptu

Teď musíme upravit a zavést script, který je vlastně prostředníkem mezi tiskovými systémy CUPS a CAPT. V plaintextovém editoru si s právy roota otevřeme script, který se nachází v /etc/init.d/ccpd například příkazem sudo nano /etc/init.d/ccpd obsah scriptu nahradíme následujícím: #!/bin/sh
# ccpd startup script for Canon Printer Daemon for CUPS

DAEMON=/usr/sbin/ccpd
LOCKFILE=/var/lock/subsys/ccpd
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=ccpd
DESC="Canon Printer Daemon for CUPS"

test -f $DAEMON || exit 0

case $1 in
start)
echo -n "Starting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
echo "."
;;
stop)
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
echo "."
;;
status)
echo "$DESC: $NAME:" `pidof $NAME`'
;;
restart)
echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
echo "."
;;
*)
echo "Usage: ccpd {start|stop|status}"
exit 1
;;
esac

exit 0
Kompletní script můžete také vidět ZDE, osobně doporučuji script otevřít a jeho obsah zkopírovat do scriptu v /etc/init.d/ ve vašem počítači! Nyní script spustíme sudo /etc/init.d/ccpd start a nastavíme mu, aby se spouštěl při startu PC sudo update-rc.d ccpd defaults 20 Nyní driver otestujeme sudo ccpdamin tímto příkazem zjistíme, zda se driver ujal, měl by se nám objevit výpis, kde uvidíme jméno naší tiskárny, její zásobník FiFo a znakové zařízení prezentující tiskárnu. Pokud jsme byli úspěšní, zadáme captstatusui -P LBP2900 a mělo by na nás vyskočit okno se zprávou "Ready to Print", pokud se tak nestalo, koukneme jestli je tiskárna zapnutá a připojená, případně restartujeme počítač... smile

Finální doladění

V nastavení systému si vybereme naši tiskárnu jako implicitní systémovou a uživatelskou a nastavíme její parametry jako množství toneru, šetřící režim atd... Nyní restartujeme počítač a můžeme směle tisknout... smile Občas se stane, že tiskrárna netiskne, to může být buď tím, že posíláme velký soubor a probíhá jeho zpracování nebo tím, že se ovladač kousl a nenašel tiskárnu. V prvním případu počkáme a v tom druhém vypneme a po chvíli zapneme tiskárnu nebo zkusíme restartovat CUPS a CAPT sudo /etc/init.d/ccpd restart && sudo /etc/init.d/cypsys restart nebo v nejhorším případě restartujeme počítač. smile

img CAPT driver (static 30.8.2008)
img Script ccpd

kategorie: pc a linux | přejít: nahoru | zobrazit: aktuální články

Copyright © Freezy | e-mail | Created by Meebio Webdesign, All rights reserved | Odkazy | Nahoru